بازی آنلاین انقلاب توپ ها

بازی آنلاین انقلاب توپ ها فلش size: 2 MB
توپخانه چند نفره بازی که در آن شما ساخت تا مخزن شما و مبارزه با بازیکنان از سراسر جهان. این بازی متقابل platfrom می تواند هر دو را بر روی تلفن خود و یا در مرورگر وب کامپیوتر خود را ایفا کرده است. را انتخاب کنید از ۶ تانک ارتقا هر کدام با ۳ سلاح های مختلف. مبارزه راه خود را از طریق ۱۴ ماموریت تکنفره یا نبرد تا ۸ بازیکن در یکی از ۱۰ نقشه ممکن است در حالت چند نفره!

دستورالعمل:
کشیدن آتش دکمه به هدف آزادی به ساقه.
طرح کنترل:
آتش: سمت چپ ماوس
جنبش: راست به چپ
بازی آنلاین تانک فلش,

کد تبلیغات 280 در 336 پیکسل